O nas

Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych ARON jest spadkobiercą i kontynuatorem najlepszych tradycji firmy rodzinnej powstałej w 1850 roku. Założyciel firmy, Kazimierz Nowakowski, z wykształcenia hydrogeolog, rozpoczął od ręcznego wiercenia i kopania studni w Pabianicach. Zwykłe ludzkie potrzeby dojścia do tak rzadkich w tych czasach źródeł wody pitnej, życiowa pasja młodego człowieka oraz nabyta wiedza i umiejętności, pozwoliły zapoczątkować nieprzerwaną od 150 lat działalność firmy. Jego zapał, wysiłek włożony w początki istnienia przedsiębiorstwa, borykanie się z rosyjskim zaborcą, to wszystko pomogło w stworzeniu solidnych fundamentów pod budowę tak wspaniałych tradycji. Jego dzieło kontynuowali synowie.
Firma istniała również w tak niepewnych czasach, jakie przyniosła druga wojna światowa. Ówczesny właściciel, Ludwik Nowakowski, został wprawdzie zdegradowany do funkcji pracownika i zarządcy przedsiębiorstwa, a właścicielem został Niemiec, K.Libich, jednak fakt ten świadczyć może tylko o szacunku do wiedzy, umiejętności oraz długoletniej już działalności, cieszącej się powszechnym zaufaniem.

Odzyskana po wojnie własność pozostała w rękach rodziny Nowakowskich również w tak ciężkim dla działalności prywatnej okresie, jakim było czterdziestolecie powojenne. Firma przetrwała tylko dzięki głęboko zakorzenionym tradycjom rodzinnym. Władze komunistyczne nie znalazły sposobu na zniszczenie tak silnego wewnętrznie tworu, jakim już wtedy była nasza firma.
Zaangażowanie i wytrwałość kolejnych właścicieli, naszych przodków, jest nie tylko budujące i będzie służyć przykładem nam i naszym dzieciom. To jest dla nas jak wyzwanie. Jeśli oni potrafili przeżyć i służyć ludziom swoimi umiejętnościami w tak trudnych, niejednokrotnie dziejowych momentach, to my przynajmniej nie możemy być gorsi.

Obecnie właścicielem firmy jest prawnuk założyciela, Paweł Nowakowski, który zna się nie tylko na hydrogeologii, ale studiował gospodarkę wodną i zarządzanie zasobami wodnymi. Dzięki temu wykonujemy nie tylko odwierty, ale zapewniamy kompleksowe usługi w zakresie rozpoznania, projektowania, dokumentacji i monitoringu ujęć wód podziemnych. Studnie wiercimy obecnie na dwa sposoby, w zależności od terenu. Dla miękkiego podłoża robimy to sposobem obrotowo-udarowym na sucho w osłonie rur stalowych. Przy twardym podłożu odwiertów dokonujemy sposobem obrotowym na płuczkę. Wciąż jednak wdrażamy nowoczesne technologie i materiały, mając również na uwadze szeroki charakter inwestycji na rzecz ochrony środowiska. Rozszerzyliśmy swoją działalność na cały kraj, doskonale radząc sobie w dobie rosnącej konkurencji. Nikt tak jak my, nie może pochwalić się przecież takimi tradycjami.

Naszymi zleceniodawcami są zarówno duże firmy jak też osoby prywatne budujące dom. Ci pierwsi zlecając wykonanie studni uzyskują olbrzymie oszczędności z tytułu opłat za pobieraną wodę. Dla drugiej grupy studnia stanowi tańszą alternatywę niż doprowadzenie wody miejskiej. Możemy pochwalić się też odpowiednim teoretycznym i praktycznym przygotowaniem do wykonywania takich usług. Nie tylko właściciele posiadają wykształcenie związane z zakresem działalności firmy. Zatrudniamy także wysoko wykwalifikowaną kadrę, posiadającą uprawnienia geologiczne.